Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak

01

Kancelaria

Zapewniam kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych jak i jednostek sektora finansów publicznych. Skupiam się na doradzaniu klientom w ich codziennych problemach analizując zawierane umowy, wskazując zyski i ryzyka związane z podejmowanymi działaniami, czy też reprezentując ich w sporach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, czy urzędami publicznymi. Skupiam się na zrozumieniu potrzeb klienta i pomagam mu realizować jego cele.


02

Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

Jest to gałąź prawa gdzie spotyka się interes jednostek sektora finasnów publicznych i podmiotów prywatnych. Dlatego niezwykle istotnym jest zrozumienie potrzeb zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Prawo gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej to dzisiaj nie lada wyzwanie. W swoich działaniach staram się pomagać Klientom w osiąganiu swoich celów, doradzając im i wskazując potencjalne korzyści i ryzyka wynikające z danych posunięć.

Ochrona danych osobowych

Powoli uzmysławiamy sobie, jak wielką rolę odgrywają dane osobowe. Dlatego tak ważnym jest znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy ochroną danych osobowych, a podejmowanymi przez Klientów działaniami.

Prawo własności intelektualnej

Wraz z rozwojem każdego przedsiębiorstwa, coraz większe znaczenie, bez względu na branże, zaczynają odgrywać takie niematerialne elementy jak logo, nazwa przedsiębiorstwa, czy zapisy kodu źródłowego. Dlatego warto podjąć działania mające na celu ochronę tych wartości.

03

O mnie

Już od początku swojej kariery prawniczej, jeszcze jako aplikant radcowski, zdobywałem doświadczenie w renomowanych poznańskich kancelariach. Krótko po uzyskaniu tytułu radcy prawnego w 2017 r. podjąłem decyzję o samodzielnym świadczeniu pomocy prawnej.

Przez cały ten okres pomagam przedsiębiorcom w osiąganiu ich celów, doradzając zarówno w zakresie sporów sądowych jak i codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej, chociażby poprzez pomoc w redagowaniu umów, prowadzeniu sporów, windykacji należności, sporów przed KIO, czy wdrażaniu norm RODO.

Niejednokrotnie pomagałem jednostkom samorządu terytorialnego w formułowaniu decyzji i uchwał, czy też w tworzeniu zapisów SIWZ, projektów umów czy prowadzeniu sporów przed KIO.

Służę także pomocą konsumentom w sporach z przedsiębiorcami, w szczególności w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych.

.