Polityka prywatności

Kancelaria B.LAW zapewnia, że powierzone jej dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „RODO”.

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych oraz praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem:

Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak z siedzibą
w Poznaniu (60-778) przy ul. Elizy Orzeszkowej 10/5.

Dane kontaktowe:

 • adres: ul. Elizy Orzeszkowej 10/5, 60-778 Poznań
 • telefon: 782 424 803
 • e-mail: biuro@b-law.pl

cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • personalizacji strony internetowej oraz jej optymalizacji, tworzenia statystyk odwiedzin strony oraz zapamiętywania danych i wyborów użytkownika co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • obsługi zgłoszenia oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu, znajdującym się na stronie www, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych prowadzonych na wypadek, wskazanej przepisami prawa, potrzeby wykazania określonych okoliczności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane osobowe przetwarzamy.

Komu będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przekazywane zaufanym podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
Są to podmioty świadczące usługi w ramach przetwarzania informacji w Internecie (np. usługa hostingu strony www, usługa poczty elektronicznej). Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych  
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

   Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów. 

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z kancelarią:

   Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może obniżyć komfort użytkowania strony internetowej, jednakże w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia zapytania i uzyskania odpowiedzi od Administratora