Specjalizacje

Jednym z głównych celów kancelarii B.LAW jest zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług oraz kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Klientów biznesowych. Dzięki stałej obserwacji i analizie potrzeb naszych Klientów jesteśmy w stanie określać główne kierunki rozwoju naszej kancelarii, dzięki którym możemy zapewnić im obsługę prawną praktycznie we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. 

Do naszych głównych specjalizacji należą: 

Obsługa prawna spółek prawa handlowego i przedsiębiorców

Kancelaria B.LAW zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na rzecz​ spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Wspieramy Klientów we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności, udzielając im efektywnego doradztwa prawnego związanego z prowadzeniem firmy. 

Negocjowanie i sporządzanie umów handlowych

Doradzamy na każdym etapie tworzenia i realizacji kontraktów handlowych. Przede wszystkim mamy na uwadze cele biznesowe naszych Klientów oraz prawną ochronę ich interesów. Dlatego też, 
w pierwszej kolejności oferujemy im pomoc w negocjowaniu warunków kontraktów. Ponadto, zapewniamy weryfikację zapisów umów z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk oraz sporządzanie projektów umów, które zabezpieczą interesy naszych Klientów.

Kancelaria B.LAW świadczy kompleksową pomoc prawną
w zakresie wszelkich zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczącą opracowywania i wdrażania dokumentacji RODO oraz bieżące doradztwo w tym zakresie.

Windykacja wierzytelności

Świadczymy profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji. Zdajemy sobie sprawę z istoty płynności finansowej firmy oraz konieczności zabezpieczenia jej interesów, dlatego też staramy się chronić interesy naszych Klientów już na etapie zawierania umów. W związku z tym, w pierwszej kolejności w przypadku zawierania umów przez naszych Klientów rekomendujemy im stosowanie najbardziej skutecznych form zabezpieczania transakcji. Ponadtooferujemy pomoc
w dochodzeniu wierzytelności na każdym etapie sprawy – począwszy od prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, poprzez dochodzenie zapłaty na drodze sądowej, po wsparcie na etapie egzekucji komorniczej.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie postępowania oraz w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacje UE.

Prawo pracy

Kancelaria B.LAW świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

Zapewniamy doradztwo prawne, zarówno pracodawcom, jak
i pracownikom, uwzględniając ich indywidualną sytuację oraz szukając najlepszych rozwiązań danego problemu.