Negocjowanie i sporządzanie umów handlowych

Doradzamy na każdym etapie tworzenia i realizacji kontraktów handlowych. Mając na uwadze cele biznesowe naszych Klientów oraz prawną ochronę ich interesów zapewniamy pomoc w negocjowaniu warunków kontraktów, weryfikację zapisów umów z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk oraz sporządzanie umów, które w jak najlepszym stopniu zabezpieczą interesy naszych Klientów oraz pozwolą im na osiągnięcie celów biznesowych.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię obejmuje, w szczególności:​

  • weryfikację, opiniowanie oraz sporządzanie umów, zarówno w obrocie gospodarczym,
    jak i w obrocie z udziałem konsumentów
  • przeprowadzanie analizy ryzyk związanych z przystąpieniem do określonego kontraktu oraz jego realizacją
  • doradztwo prawne w zakresie możliwości jak najlepszego zabezpieczenia interesów Klienta
    w związku z przystąpieniem do kontraktu
  • reprezentację w postępowaniach negocjacyjnych
  • reprezentację w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów