Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych stanowi obecnie nieodłączny element działalności każdego przedsiębiorstwa. Dane osobowe przekazywane są przedsiębiorcom między innymi przez pracowników, klientów, kontrahentów czy partnerów biznesowych. Szereg obowiązków związanych 
z ich pozyskiwaniem, ochroną oraz prawidłowym przetwarzaniem powoduje zaś, że problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie wszelkich zagadnień odnoszących się do ochrony danych osobowych, w tym opracowywanie i wdrażaniem dokumentacji RODO oraz bieżące doradztwo w tym zakresie.

Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych obejmują:​

  • doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych dokumentów uwzględniających specyfikę danej działalności, w tym tworzenie projektów umów dotyczących powierzenia oraz ochrony danych osobowych, opracowanie wzorów klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych, przygotowanie wzorów zawiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
  • przygotowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa oraz polityki cookies
  • przeprowadzanie audytów w zakresie realizowania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów nałożonych na administratorów 
  • opracowywanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie ryzyka, dotyczącego naruszania przepisów o ochronie danych osobowych