Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Nasze usługi obejmują szeroki obszar związany z dziedziną prawa pracy.

Zapewniamy pomoc prawną zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Mając na względzie interes naszych Klientów, każdorazowo uwzględniamy ich indywidualną sytuację oraz szukamy najlepszych rozwiązań danego problemu. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, sporządzaniem umów B2B oraz kontraktów menedżerskich, czy opracowywaniem regulaminów pracy i wynagradzania.

W obszarze specjalizacji prawo pracy świadczymy usługi obejmujące między innymi:

 • bieżące doradztwo z zakresu spraw pracowniczych
 • analizę sposobu funkcjonowania oraz obciążeń pracowniczych przedsiębiorstwa wraz
  z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia
 • tworzenie struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami objętymi szczególna ochroną oraz pracownikami wyższego szczebla
 • opracowywanie umów o pracę, umów B2B oraz kontraktów menedżerskich
 • sporządzanie wzorów umów o zakazie konkurencji oraz umów o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwolnień grupowych
 • sporządzanie i modyfikację wewnętrznych aktów firmy, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i regulaminy korzystania z mienia służbowego
 • prowadzenie negocjacji z pracownikami i związkami zawodowymi
 • reprezentację w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym