Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności jest jedną z głównych specjalizacji kancelarii. Bogate doświadczenie w zakresie zabezpieczania i odzyskiwania wierzytelności pozwala nam przewidywać potencjalne problemy, które mogą dotknąć naszych Klientów i zapewnić im profesjonalne wsparcie.

Zdajemy sobie sprawę z istoty płynności finansowej firmy oraz konieczności zabezpieczenia jej interesów, dlatego też staramy się chronić naszych Klientów już na etapie zawierania umów. W związku z tym, w pierwszej kolejności rekomendujemy naszym Klientom stosowanie najbardziej skutecznych form zabezpieczania transakcji. Ponadto, oferujemy pomoc w dochodzeniu wierzytelności na każdym etapie sprawy, wspierając Klientów w prowadzeniu negocjacji z dłużnikami oraz dochodzeniu zapłaty należności na drodze sądowej. Dodatkowo, zapewniamy również wsparcie na etapie egzekucji komorniczej.

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim interesem Klienta. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz dostosowaniu odpowiednich środków windykacyjnych do okoliczności danej sprawy zapewniamy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu należności.

Zakres świadczonych usług:

  • bieżące doradztwo w zakresie możliwych form zabezpieczenia wierzytelności
  • monitoring należności
  • weryfikacja majątku i wypłacalności dłużnika
  • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia
  • przeprowadzanie czynności związanych z wyjawieniem majątku dłużnika
  • sporządzanie monitów windykacyjnych oraz przedsądowych wezwań do zapłaty
  • tworzenie i wdrażanie procedur związanych z zarządzaniem wierzytelnościami
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym